Friday, October 21, 2005

திருவாசகம் - பூ ஏறு கோனும்..நானார்

2. நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்க ளார் என்னை யாரறிவார்
வானோர் பிரானென்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி
ஊனா ருடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


பதப்பொருள்:
நான் ஆர் - நான் என்ன தன்மையுடையவன்?
என் உள்ளமார் ஞானங்கள் ஆர் - என் உள்ளத்தில் நிறைந்த ஞான அறிவு (Wisdom's lessons) என்ன?
என்னை யார் அறிவார் - என்னை யார் அறிந்து கொள்வார் ?
மதி மயங்கி - பேரருள் காரணமாக மனமிரங்கி
வானோர் பிரான் - தேவர்களின் பெருமான் (சிவன்)
என்னை ஆண்டிலனேல் - என்னை ஆட்கொள்ளாவிடில்!!!
ஊன் ஆர் உடைதலையில் - மாமிசம் பொருந்திய உடைந்த தலை ஓட்டில், உண்பலி தேர் -(உண்பலித்து + ஏர்) உண்ணுதற்குரிய பிச்சையை ஏற்கின்ற, அம்பலவன் - அம்பலவாணனது
தேன் ஆர் கமலமே - தேன் ஊறிய தாமரை போன்ற திருவடியின்கண்ணே
சென்று ஊதாய் - போய் ஊதுவாயாக
கோத்தும்பீ - அரச வண்டே!

தெளிவுரை: நான் என்ன தன்மையுடையவன்?, என் உள்ளத்தில் நிறைந்த ஞான அறிவு என்ன? என்னை யார் அறிந்து கொள்வார் ? பேரருள் காரணமாக மனமிரங்கி, தேவர்களின் பெருமான் (சிவன்), என்னை ஆட்கொள்ளாவிடில்!!!மாமிசம் பொருந்திய உடைந்த தலை ஓட்டில், உண்ணுதற்குரிய பிச்சையை ஏற்கின்ற அம்பலவாணனது தேன் நிறைந்த தாமரை போன்ற திருவடியின்கண்ணே போய் ஊதுவாயாக!! அரச வண்டே!

விளக்கவுரை: 'இறைவன் ஆட்கொண்டமையால் தான் தம்மை தாமே அறிந்து கொள்ள முடிந்தது' என்றும் 'தான் அதனால் பெற்ற ஞானமும் வெளிப்பட்டது' என்றும் கூறுகிறார் மாணிக்கவாசகர். கடவுள், பேரருள் காரணமாக மனமிரங்கி தன்னை ஆட்கொண்டார். அதன் மூலம் தான் அடைந்த ஞானம் வெளிப்பட்டது என்றும் மாணிக்கவாசகர் கூறுவதால் அவரின் வினயமும் இங்கு வெளிப்படுகிறது. 'மதி மயங்கி வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல்' என்று படித்தால் பொருள் சால சிறப்பாக அமையும்!!

தேன் ஆர் கமலமே - தேன் ஊறிய தாமரை போன்ற திருவடியின்கண்ணே என்பதன் மூலம் அவர் திருவடி அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் என்கிறார். தேனார் கமலமே- பண்பு ஆகுபெயர்.

ஆகுபெயர்:- ஒரு சொல் அதன் பொருளைக் குறிக்காமல் அதனொடு தொடர்புடைய பொருளைக் குறிப்பது ஆகுபெயர் ஆகும். இந்த ஆகுபெயர் 19 வகைப்படும். பெரும்பாலும் வழக்கில் பயன்படுத்தப்படுபவை பொருளாகுபெயர் (thing) , இடவாகுபெயர் (place), பண்பாகுபெயர் (quality) , உவமையாகுபெயர் (comparison) , தானியாகுபெயர் (dont remember!!!)

eg:
தாமரை சேவடி - தாமரை போன்ற மென்மையான சேவடி - lotus like softness - பண்பு ஆகுபெயர்
வெள்ளை அடித்தான் - வெண்மையான சுண்ணம் குறிக்கிறது - white denoting sunnaambu - பொருள் ஆகுபெயர்
பாவை வந்தாள் - சிலைபோன்ற பெண்ணைக் குறிக்கிறது - art like beautiful girl - உவமை ஆகுபெயர்

15 comments:

R.Subramanian said...

huyyyyo....kalakareeenga priya... arumaiyana vilakkam romba nalla irunthuchu

hey priya.i think the beauty of tiruvasagam is while reading itself one cud enjoy it even without knowing its meaning rite?? athaan correct ah sonnanga tiruvasagathuku urugaathar oru vaasagathukkum urugaar

Priya said...

nichamaa... i started liking it for nor reason i can think of!!!
and thanks subramanian!!!

Saravana Kumar said...

hmm Priya I should admit, I read this post for a long time, trying hard to put the meaning of the words, If I was correct in analysing or did I make any mistake, don't know what to say, I may need to research on this more .... just to make sure ;)

but till now I feel my words are more accurate ... would let you know

but plz plz don't feel that I'm putting you down in anyway, Its only a positive argument :-)

Priya said...

saravana kumar,
I totally understand it!!
Its fine!!
Awaiting your say on this

R.Subramanian said...

priya en site visit panreengala..oru tamil story start panniruken..konjam valuable comments kodunga

http://rsubras.blogspot.com

xperienceblog said...

Hi Priya...
I am new to blogworld and am very much happy about the work you are doing. Younger generation like us are the torch bearers of tamil culture, literature and above all 'The Identity'.

Thiruvasagam is like a eternal feeling and combined with Ilaiyaraajas music, its is a divine experience.

Vignesh

Priya said...

thanks vignesh!!

R.Subramanian said...

priya ka update paniten....... sorry for the delay..it is really a bigggggg thing writing in tamil......sema kashtama irukku......... how u write priya?? nan jaffna nu oru site la poi tanglish la eluthi tamil la convert pannuren..thatz how spelling errors creep up..thanks for the comments :)

i hope neenga honest ah comment panuveenganu

Priya said...

priyaka enna!! swarnaka maari irukku:).. call me priya
thanks for taking my suggestion!

well, enakkku englsih typinge tha dha ki na thom..(naan science studentnnu koncham manasula consideration kudunga pa)

tamila kekanumaa..porumai izhandhu poradhu!!

my mind rushes to write all thiruvasagam songs all within 1 week..but my tamil typing ability and patience level make me post at such a lesser frequency!!
i use ekalappai !!!

R.Subramanian said...

hehe ka enbathu oru kindaa adai mozhi...unga peru priyan nu irunthuchu vachikongalen (i mean guy) priyan machi nu sollirupen :) avlothaan...

:) yea tamil la elutharathu kodumaiya irukku as far as internet is concerned.... neway unga feedback amplifies my site's wavelength multifold (hehe..science student nu soneengalae..athaan...)

Janakiraman said...

ungal vilakkam is very nice. i want to share some more hidden meanings of thiruvasga padalgal.
not only mvasagar, all the siddhars azhwars, nayanmars having their own touch in putting hidden meanings in their hymns. and i am not telling that i am the guru in this field. so plz dont mistake. i'll be back with things very soon.

dotnetexpert said...

i want the GU Pope English version of thiruvasagam. can u send it across to my mail plzz.... svjanakiraman@yahoo.com.

Janakiraman said...

you can get thiruvasagam and all tamil literature works at
http://www.tamilnation.org/literature/projectmadurai/indexpm.htm

in PDF format. enjoy!!!!!

Janakiraman said...

http://www.tamilnation.org/
literature/
projectmadurai/
indexpm.htm

All PDF Tamil works you can download for free.

Muthuraja Krishnan said...

wonderful. Tears are rolling from my eyes - understanding the meaning. thanks for ur explanation which simple clear with increasing tamil grammar sense